Tổng kết phong trào thi đua xây dựng TCCS Đảng

Năm 2016, phong trào thi đua xây dựng TCCS Đảng và phòng trào thi đua yêu nước được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên được nâng cao, hoạt động của các tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị được phát huy hiệu quả.

phong trao TCCS thanh ha_1

Sáng ngày 22/01/2016, huyện nhà vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng TCCS Đảng TSVM và phong trào thi đua yêu nước năm 2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đã về dự hội nghị.

phong trao TCCS thanh ha_2

Năm qua, phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và phòng trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của TCCS Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên được nâng cao, hoạt động của các tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị được phát huy hiệu quả. Toàn huyện có 260 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó đạt trong sạch vững mạnh là 207 bằng 79,62%, giảm 4,23% so với năm 2014; hoàn thành tốt nhiệm vụ 46 chi bộ bằng 17,69%, tăng 2,73%; hoàn thành nhiệm vụ 7 chi bộ bằng 2,69%, tăng 1,49% so với cùng kỳ năm trước.

phong trao TCCS thanh ha_3

Bước sang năm 2016, Đảng bộ huyện Thanh Hà tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới; chú trọng cải cách hành chính, đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hoá xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

phong trao TCCS thanh ha_5

Nhân dịp này 35 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương khen thưởng. Riêng cá nhân ông Lê Thanh Bình Nguyên bí thư huyện ủy Thanh Hà được chủ tịch nước tặng Huân Chương lao động Hạng Nhì.

Lê Tuyến