Triển khai hiến máu tình nguyện 2016

Năm 2015, công tác HMTN đã tổ chức được 2 đợt với trên 560 người tham gia và đã thu nhận được 322 đơn vị máu, tăng 10% so với năm 2014.

 hien mau TN11

Chiều ngày 02/3 huyện Thanh Hà triển khai kế hoạch HMTN 2016; Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức Vính dự và chỉ đạo Hội nghị. Năm 2015, công tác vận động HMTN trên địa bàn huyện Thanh Hà đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Ban Chỉ đạo vận động HMTN các cấp đã phối hợp thực hiện có hiệu qủa. Trong năm, công tác HMTN đã tổ chức được 2 đợt với trên 560 người tham gia và đã thu nhận được 322 đơn vị máu, đạt 110% so với năm 2014. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác vận động HMTN trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc tuyên truyền ở một số địa phương chưa được sâu rộng, số người đăng ký hiến máu còn thấp, kinh phí hỗ trợ đi lại, ăn nhẹ cho người tham gia hiến máu còn thấp.

Năm 2016, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện tiếp tục tuyên truyền vận động tới các xã thị trấn ít nhất có từ 10 người trở lên đăng ký tham gia hiến máu. Các trường THPT và Trung tâm GDTX mỗi đơn vị vận động 40 người tham gia đăng ký hiến máu.

 HN hien mau 2016 1

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức Vính yêu cầu thời gian tới các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tham gia HMTN để thu hút người dân tham gia. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Hội Chữ Thập đỏ huyện phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện tốt đợt hiến máu tình nguyện của huyện được tổ chức vào ngày 24/3/2016 tới, để đạt kết quả cao.

 

                                                                             Tuyến