Triển khai Tháng hành động vệ sinh tiêu độc, khử trùng đợt 2 năm 2016

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, UBND huyện xây dựng và triển khai Kế hoạch triển khai Tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 2 năm 2016 từ ngày 01/11/2016 đến ngày 30/11/2016.

Theo đó, việc thực hiện tiêu độc khử trùng môi trường sẽ áp dụng đối với cơ sở chăn  nuôi gia súc, gia cầm; các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; chợ buôn bán gia súc, gia cầm sống ở khu vực nông thôn và tại các nơi công cộng đường làng ngõ xóm…

Ngoài việc phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi gia súc, gia cầm, quét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc chôn vùi kỹ, vệ sinh khu vực lò ấp, nơi giết mổ gia súc, gia cầm… đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung thực hiện phun thuốc tiêu độc khử trùng mỗi tuần 1 lần; các hộ gia đình chăn nuôi phun mỗi tuần 2 lần; nơi công cộng, đường làng  ngõ xóm quét dọn, phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường vào chiều  thứ 6 hàng tuần…

Thời điểm này, Trạm thú y huyện cấp đã cho các xã, thị trấn 290 lít thuốc khử trùng Bencocid để thực hiện việc tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2. Trong đó, mỗi xã, thị trấn được cấp là 12 lít; riêng 5 xã An Lương, Vĩnh Lập, Thanh Xuân, Thanh Khê và Trường Thành là 10 lít./.

Hoàng Mến