UBND tỉnh nghe Báo cáo Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch sinh thái sông Hương, huyện Thanh Hà.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Quy hoạch xây dựng Khu du lịch sinh thái sông Hương là mong muốn đã lâu và được tỉnh rất quan tâm, và lưu ý tới các nội dung về việc tổ chức thực hiện các công việc sau quy hoạch, đáp ứng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế du lịch của tỉnh.

Du lich SH

Tại phiên họp Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương sáng ngày 22/12/2015, UBND tỉnh Hải Dương nghe Báo cáo Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch sinh thái sông Hương, huyện Thanh Hà.

Về Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch sinh thái sông Hương, huyện Thanh Hà, tỷ lệ 1/10.000. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch nằm dọc hai bên bờ sông Hương, huyện Thanh Hà thuộc địa phận thị trấn Thanh Hà và các xã Tân Việt, Cẩm Chế, Liên Mạc, Thanh Xá, Thanh Thủy và Thanh Xuân. Với loại hình chủ đạo là Du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch trải nghiệm và tham quan du lịch sông nước kết hợp Du lịch di tích lịch sử văn hóa và tâm linh. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất tạo dựng một khu vực chức năng là Khu bảo tàng, bảo tồn lúa nước gắn với du lịch sinh thái, với vai trò phục dựng – lưu giữ- bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của vùng nông nghiệp lúa nước đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ.

Du lich SH1

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Quy hoạch xây dựng Khu du lịch sinh thái sông Hương là mong muốn đã lâu và được tỉnh rất quan tâm, Đồ án cơ bản đã bám sát vào mục tiêu của quy hoạch. Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham dự hoàn thiện báo cáo. Đồng chí cũng lưu ý tới các nội dung về việc tổ chức thực hiện các công việc sau quy hoạch, đáp ứng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế du lịch của tỉnh.

Theo Haiduong.gov.vn