Vải sấy khô được giá

Theo Hiệp hội Sản xuất và tiêu thụ vải Thanh Hà, vải sấy khô đang được bán với giá từ 55.000 – 60.000 đồng/kg, cao hơn từ 15.000 – 20.000 đồng/kg so với cùng thời điểm năm trước.

Nguyên nhân do năm nay sản lượng vải tươi giảm, giá bán ổn định nên ít cơ sở sấy vải. Lượng vải sấy của hiệp hội năm nay khoảng 100 tấn, giảm từ 300 – 400 tấn so với mọi năm. Lượng vải sấy khô tồn từ năm trước còn 200 – 300 tấn, giá bán thấp hơn từ 10.000 – 15.000 đồng/kg so với vải mới sấy. Hiệp hội đang tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ vải sấy khô tại các tỉnh phía Nam.

PV (baohaiduong.vn)