Xây dựng mô hình trình diễn 2 giống lúa mới

Vụ xuân năm 2017- 2018, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện xây dựng 1 mô hình trình diễn gieo cấy 2 giống lúa mới chất lượng cao gồm giống DQ11 và QR1.

Mô hình trình diễn được triển khai trên diện tích 2 mẫu với 6 hộ tham gia tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt. Bà con nông dân tham gia mô hình sẽ được công ty Hồng Quang hỗ trợ 100% tiền giá giống, được chuyển giao KHKT về cách chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Hiện nay, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã chuyển 40kg thóc giống để bà con nông dân gieo mạ và cấy vào trà xuân muộn. Bên cạnh đó, khuyến nông viên phụ trách xã sẽ trực tiếp theo dõi và giúp đỡ các hộ trong quá trình sản xuất.

lua chiem xuan 2017 1
Vụ mùa năm 2017, Sở KHCN Hải Dương xây dựng mô hình trình diễn giống lúa PQ5 tại xã Hồng Lạc với diện tích 10ha

Hai giống lúa thuần DQ11 và QR1 do Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Hồng Quang (Ninh Bình) cung cấp. Nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, năng suất lúa đều đạt cao từ 70-80 tạ/ha, chất lượng gạo thơm ngon, kháng chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt là bệnh bạc lá, bệnh vàng lụi…

Việc xây dựng mô hình trình diễn hai giống lúa QR1 và DQ11 sẽ là động lực góp phần thúc đẩy người dân sử dụng giống mới, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng và thu nhập của mỗi gia đình./.

Hoàng Mến