Huyện nhà ra quân làm thủy lợi

Đồng loạt ra quân làm thủy lợi đông xuân vào ngày 9/11/2015 và kết thúc trước ngày 25/12/2015.

TL111

Sáng 09/11/2015, tại xã Thanh Sơn Ban chỉ đạo làm thủy lợi Đông xuân của huyện đã tổ chức ra quân làm thủy lợi Đông xuân 2015-2016, dự buổi lễ có bi thư huyện ủy Nguyễn Đức Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo UBND huyện.

TL11

Theo kế hoạch làm thủy lợi vụ đông xuân năm nay huyện nhà có kế hoạch nạo vét và đào đắp trên 85.000m3. Trong đó tiến hành tu bổ các tuyến kênh tưới của 6 trạm bơm với khối lượng là trên 2.000m3, nạo vét cừ cống hố hút với khối lượng gần 4.000m3, hệ thống kênh do các xã quản lý là 13 tuyến ở 10 xã với khối lượng là 15.000m3. Tôn cao ấp trúc bờ vùng 2 tuyến ở 2 xã với khối lượng 2.500m3, tu bổ kênh tưới ở 5 tuyến gồm  các xã Thanh Cường, Thanh hồng, Thanh An, Trường Thành, Hồng Lạc với khối lượng 1.000m3,  tiểu thủy lợi nội đồng do các HTX tự làm 352 tuyến với  38.000m3. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch giao, chính quyền các xã đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch làm thủy lợi cụ thể phù hợp với thực tế của từng địa phương, bên cạnh đó các địa phương còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa mục đích và trách nhiệm trong việc làm thủy lợi đông xuân.

TL33

Theo kế hoạch, toàn huyện đồng loạt ra quân làm thủy lợi đông xuân từ ngày 9/11/2015 và kết thúc trước ngày 25/12/2015.

 

          Lê Tuyến – Đài phát thanh Thanh Hà./