Huyện nhà triển khai sản xuất vụ chiêm xuân 2015-2016

Huyện nhà vừa triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2015-2016 tới các xã thị trấn trong toàn huyện, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Tỉnh ủy viên bi thư huyện ủy cùng các đổng chí lãnh đạo UBND huyện đã về dự và chỉ đạo hội nghị.

san xuat cx

Theo kế hoạch thì vụ chiêm xuân này huyện nhà có kế hoạch gieo cấy 3.400 ha, phấn đấu năng suất đạt 66 – 67 tạ/ha.  Để hoàn thành kế hoạch trên và căn cứ vào điều kiện đất đai và tập quán canh tác, vụ chiêm xuân này huyện nhà bỏ hẳn trà trung, giảm diện tích gieo cấy trà xuân sớm, tập trung vào gieo cấy trà xuân muộn. Trà xuân sớm cơ cấu từ 5-10% diện tích tập trung gieo cấy gồm các giống như P6, Xi 23, Nếp DT22 và ĐN20. Trà xuân muộn chiếm 90-95% diện tích gồm các giống lúa thuần như: Q5, KD18, BT7, NB01, TBR225, Thiên ưu 8, Nếp 97 và lúa lai các loại như Syn6, PHB71…vv.  Thời vụ gieo cấy được căn cứ vào diễn biến thời tiết. Trà xuân sớm được gieo mạ từ ngày 10/12/2015 đến 15/12/2015, cấy từ ngày 1/2/2016 đến 05/02/2016. Trà xuân muộn áp dụng gieo cấy mạ sân hoặc gieo mạ dày xúc có che phủ ly non, ngày gieo từ ngày 01/02/2016 đến 10/2/2016 cấy từ ngày từ 10 đến 28/02/2016.

Về cơ chế chính sách hỗ trợ, vụ chiêm xuân này huyện nhà tiếp tục hỗ trợ gieo cấy giống lúa lai, lúa thuần chất lưọng đủ quy mô theo dự án phát triển vùng lúa của tỉnh. Huyện nhà phấn đấu hoàn thành gieo cấy 3400 ha trong khung thời vụ tốt nhất./.

 

Lê Tuyến – Đài phát thanh Thanh Hà./