Khuyến cáo nông dân bón ka-li, phân vi lượng để quả vải to, mã đẹp

Sở NN-PTNN khuyến cáo nông dân bón phân nuôi quả vải theo đúng quy trình kỹ thuật, đặc biệt chú ý bón phân ka-li, phân vi lượng cho cây.

Hiện nay, đa số vải sớm đang đẫy cùi, vải thiều đang ở thời kỳ quả non. Để quả vải to, mã đẹp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo nông dân bón phân nuôi quả vải theo đúng quy trình kỹ thuật, đặc biệt chú ý bón phân ka-li, phân vi lượng cho cây.

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, bọ xít, bệnh thán thư đang gây hại hàng trăm ha vải trong tỉnh. Thời gian tới, sâu đục cuống quả cũng sẽ gây hại. Đây là những đối tượng dịch hại sẽ làm giảm năng suất, mẫu mã, chất lượng vải quả khi thu hoạch. Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị nông dân kịp thời phun trừ các đối tượng dịch hại trên theo nguyên tắc “4 đúng” (đúng thuốc, đúng thời điểm, đúng liều lượng, đúng kỹ thuật), bảo đảm thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

NINH TUÂN