Kỹ thuật bón phân để lộc vải ra nhiều

 Kỹ thuật bón phân để thúc lộc thu ra nhiều rất quan trọng quyết định đến năng xuất vải.

chamsocvai_2

Nếu trời mưa nhiều, độ ẩm đất cao dùng phương pháp bón rải, xong dùng đất phủ kín phân bón

Cành mùa thu là loại cành quan trọng nhất trên cây. Đây là loại cành trở nên cành mẹ để cho ra hoa kết quả năm sau. Số lượng cành thu nhiều, phát triển tốt, năm saucây vải sẽ cho năng suất cao, chất lượng tốt. Cho nên, biện pháp kỹ thuật bón phân để thúc lộc thu ra nhiều, phát triển tốt là rất quan trọng quyết định đến năng xuất vải.

* Kỹ thuật bón:

- Số lần bón: Đối với những cây sinh trưởng khoẻ chỉ nên bón thúc lộc thu 1 lần. Đối với những cây sinh trưởng yếu bón thúc lộc thu 2 lần.

- Thời điểm bón: Sau khi thu hoạch quả xong, cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời và đủlượng để có đủ sức cho lộc thu phát triển tốt. Đối với vùng tiêu úng tốt, thời điểm bón tốt nhất cho lần thúc lộc thu thứ nhất là cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 dương lịch và bón thúc lần 2 vào giữa tháng 9. Đối với vùng khả năng tiêu úng chậm, để tánh những đợt ngập lụt vào tháng 7, thnags 8 gây úng ngập chết cây chỉ nên bón thúc lộc 1 lần vào nửa đầu tháng 9.

Tuỳ điều kiện thời tiết, độ ẩm của đất để tiến hành phương pháp bón khác nhau. Nếu thời tiết khô hạn, nên pha loãng phân để tưới. Tưới theo hình chiếu tán cây, phạm vi tưới cách trong và ngoài tán cây 50 cm. Nên kết hợp bốn phân, xới xáo và tưới nước để cây sử dụng phân bón có hiệu quả. Nếu trời mưa nhiều, độ ẩm đất cao dùng phương pháp bón rải, xong dùng đất phủ kín phân bón.

- Liều lượng phân bón:

Tuỳ theo loại đất, tuổi cây mà có liều lượng phân bón khác nhau. Đất ngoài bãi độ phì cao bón ít hơn. Đất trong đồng bón cao hơn đất ngoài bãi. Vườn thổ cư bón với lượng cao nhất. Căn cứ vào khả năng cho quả để xác định lượng phân bón cho cả năm( cứ thu hoạch 100 kg quả cần bổ sung vào cho đất 2-2,5 kg đạm U rê + 4- 5 kg lân suppe + 2 kg kaly clorua)

-       Cách phân bổ liều lượng phân bón:

-       Giai đoạn thúc lộc thu bón ½ tổng lượng đạm, ½ lượng lân cả năm và ¼ lượng kaly (chi đều làm 2 lần)

    + Liều lượng bón thúc lộc đợt 1:

Tuổi cây Năng xuấtvụ trước(kg/sào) Đạm U rê kg/sào Supelân kg/sào Kali Clorua kg/sào Phân chuồng kg/cây
4 – 5 200 – 250 1- 1.2 2.5 – 3 0
6 – 7 300 – 400 2 – 2.5 3.5 – 5 1.5 – 2 0
8 – 9 500 2.5 – 3 4 – 5 2 – 2.5 0
10 – 11 600 3.5 – 4 6 – 8 2.5 – 3 0
12 – 13 700 4 – 4. 5 8 – 9 3 – 3.5 0
> 15 800 4.5 – 5 9 – 10 4 – 4.5 0

(Đợt bón này chỉ áp dụng cho đất trong đồng và đất thổ cư và những nơi tiêu úng tốt nên bón sớm vào cuối tháng 7).

+  Liều lượng bón thúc lộc đợt 2:

Liều lượng bón thúc lộc đợt 2 tương đương bón thúc lộc thu lần 1. Bón thúc lần này áp dụng cho tất cả mọi trường hợp. Thời điểm bón thích hợp và tháng 9, không nên kéo dài xang tháng 10 cây dễ ra lộc đông.

Đối với trường hợp năm trước không có quả việc bón phân thúc lộc thu tuỳ thuộc và từng trường hợp cụ thể chăm bón cho hợp lý, đối với đất trong đồng bón với lượng bằng ½ lượng trên, đối với đát ngoài bãi và cây sinh trưởng khoẻ bón 1/3 lượng trên.

CTV