Thanh Hà tập trung chăm bón vải sau thu hoạch

Hiện nay, nông dân huyện Thanh Hà đang tập trung chăm sóc vải sau thu hoạch.

Huyện hướng dẫn nông dân đang cắt nhũ cành tăm trong thân, cành mọc quá dày, cành chồng lên nhau, cành bị sâu bệnh làm thông thoáng cây vải; bón phân xung quanh gốc từ 0,7 – 1m và vượt bóng tán 20-30 cm. Ở những vùng trũng, khả năng tiêu úng chậm như khu Hà Đông, khi bón phải giảm lượng đạm u-rê, tăng lượng lân supe. Khi thấy lộc nhú 1-2 cm cần phun thuốc phòng trừ sâu ăn lá, sâu cắn nõn. Đối với những cây đang bị bệnh, lấy vỏ bao xoa nhẹ vào thân cây, dùng dung dịch boóc-đô nồng độ 2% phun trực tiếp vào thân, cành. Sau đó dùng nước vôi loãng quét vào gốc cây. Đối với những cây chưa có biểu hiện bệnh cũng dùng nước vôi loãng quét vào gốc cây…

MINH NGUYỆT