Vụ đông xuân ấm

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, vụ đông xuân năm nay tiếp tục sẽ là vụ đông xuân ấm.

Nền nhiệt độ toàn mùa (từ tháng 11-2015 đến tháng 4-2016) khả năng xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm.

Trong các tháng mùa đông, nhiệt độ thấp nhất khả năng ở mức từ 8-10 độ C. Dự báo, mùa đông năm nay sẽ đến muộn, đợt rét đầu tiên xuất hiện vào nửa cuối tháng 12-2015 hoặc nửa đầu tháng 1-2016. Toàn mùa có thể có từ 4-6 đợt rét đậm, rét hại từ 2 ngày trở lên, tập trung chủ yếu vào tháng 2 và 3. Do tiếp tục đón nhận những tác động mạnh của hiện tượng EL Nino nên vụ đông xuân năm nay lượng mưa sẽ xấp xỉ hoặc thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Mưa nhỏ, mưa phùn tiếp tục tập trung vào tháng 2 và 3 của năm 2016.

Do mưa ít, mực nước các sông sẽ ở mức thấp hơn so với nhiều năm nên khả năng khô hạn, thiếu nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa xuân sẽ xảy ra ở một số xã khu vực miền núi thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn. Một số địa phương khu vực hạ lưu các sông ở Thanh Hà và Kinh Môn cần đề phòng xâm nhập mặn vào cuối tháng 2, đầu tháng 3.

LAN ANH (baohaiduong.vn)