Xử lý lộc đông trên cây vải

Do thời tiết năm nay ấm hơn so với nhiều năm, những ngày qua trời liên tục mưa nên một số diện tích vải sớm, vải thiều lại tiếp tục ra lộc đông.

Mặc dù nông dân Thanh Hà đã xử lý lộc đông cho cây vải ngay từ đầu tháng 11 nhưng do thời tiết năm nay ấm hơn so với nhiều năm, những ngày qua trời liên tục mưa nên một số diện tích vải sớm, vải thiều lại tiếp tục ra lộc đông. 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khuyến cáo nông dân tiếp tục xử lý lộc đông bằng cách không tưới nước, bón phân, ngắt lộc sớm khi lộc mới ra từ 8 -10 cm. Những lộc đông ra từ đầu tháng 12 trở về sau khi ngắt cần giữ lại từ 1,5 – 2 cm ở phía gốc lộc để mầm, nhánh trên đoạn cành còn lại phân hoá thành cành hoa. Những cành cây khỏe ở trà vải sớm vẫn có thể tiếp tục sử dụng biện pháp khoanh cành. Riêng vải thiều, giai đoạn này nông dân có thể sử dụng thuốc Ronstar 25EC pha với nồng độ 10-12ml thuốc/bình 10 lít phun để diệt trừ lộc khi lộc mới dài từ 5 -7cm.

Đối với diện tích vải sinh trưởng phát triển bình thường, không có biểu hiện tiếp tục ra lộc đông, nông dân không bón phân, tưới nước đến khi cây phân hóa mầm hoa và ra hoa, đồng thời cắt tỉa cành để cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

PV (baohaiduong.vn)