Vải thiều Thanh Hà đầu vụ được giá

Hiện nay, giá bán vải quả tại vườn ngày 5-6 là 15 nghìn đồng/kg, tăng từ 4.000-6.000 đồng/kg so với năm ngoái.

Vải thiều Thanh Hà đã bắt đầu cho thu hoạch. Theo ông Vũ Đình Bát, Chủ tịch Hiệp Hội sản xuất và tiêu thụ vải thiều Thanh Hà, giá bán vải quả tại vườn ngày 5-6 là 15 nghìn đồng/kg, tăng từ 4.000-6.000 đồng/kg so với năm ngoái. Nguyên nhân là do thị trường Trung Quốc tiêu thụ ngày càng nhiều, sản lượng vải thiều Bắc Giang giảm. Người dân chăm sóc tốt nên vải thiều năm nay quả to, mẫu mã đẹp. Đến ngày 10-6, vải thiều sẽ cho thu hoạch rộ. Sản lượng vải thiều Thanh Hà năm nay ước đạt từ 17-19 nghìn tấn.

MINH NGUYỆT