Vải trồng theo quy trình VietGAP có giá cao hơn

Hiện tại, vải trong vùng sản xuất theo VietGAP đang cho thu hoạch, giá bán 15-16 nghìn đồng/kg, cao hơn năm trước 3.000-4.000 đồng/kg.

Sáng 12-6, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng I đã chứng nhận 100 hộ sản xuất vải thiều ở Thanh Hà (có 52 hộ ở xã Thanh Sơn, 48 hộ ở xã Thanh Khê) đạt tiêu chuẩn VietGAP năm 2013, với quy mô 13,24 ha. Đây là một nhóm trong số 361 hộ tham gia Dự án “Xây dựng, phát triển mô hình sản xuất vải thiều Thanh Hà bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy trình VietGAP”.Năm nay, UBND huyện Thanh Hà chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với các xã thực hiện quy trình VietGAP trên 37 ha, gồm: Thanh Sơn (17 ha), Thanh Khê (20 ha). Phòng phối hợp với đơn vị y tế tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất. Tổ chức 8 lớp đào tạo kỹ thuật sản xuất, xây dựng, in và cấp sổ ghi chép theo dõi quá trình sản xuất cho các hộ dân tham gia dự án. Hiện tại, vải trong vùng sản xuất theo VietGAP đang cho thu hoạch, giá bán 15-16 nghìn đồng/kg, cao hơn năm trước 3.000-4.000 đồng/kg.

*  Hiện nay, vải thiều chăm sóc theo quy trình VietGAP ở phường Bến Tắm và xã Hoàng Hoa Thám (Chí Linh) đang trong giai đoạn thu hoạch. Theo một số hộ ở khu 2, phường Bến Tắm, giá vải VietGAP ổn định từ 12 – 13 nghìn đồng/kg, có thời điểm giá lên tới 14 – 15 nghìn đồng/kg, cao hơn từ 2 – 6 nghìn đồng/kg so với vải thường. Các chủ thu mua vải cho biết, giá vải VietGAP cao hơn vải thường là do quả to hơn, mã đẹp hơn, tỷ lệ quả bị sâu cuống rất thấp, cùi dầy, ngọt hơn so với vải thường. Vải VietGAP chủ yếu cung cấp cho thị trường các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh…

MINH NGUYỆT – VIỆT CƯỜNG