Cây vải tổ thu hút hơn 60 đoàn khách đến thăm

Từ khi bén rễ trên đất Thúy Lâm, đến nay, cây vải tổ đã gần 200 tuổi.

Năm nào cây vải tổ cũng cho quả

Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 60 đoàn khách du lịch đến thăm cây vải tổ ở thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn (Thanh Hà). Riêng mùa vải thiều năm nay, đã có hơn 30 đoàn khách đến thăm, chủ yếu ở Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng…

Từ khi bén rễ trên đất Thúy Lâm, đến nay, cây vải tổ đã gần 200 tuổi. Ở Thúy Lâm hiện còn 8 cây thuộc thế hệ cây con của cây vải tổ. Trong những năm qua, huyện Thanh Hà đã có nhiều biện pháp quảng bá, giới thiệu hình ảnh của cây vải tổ…

        PV