Làng Cổ Chẩm đón Làng Văn Hóa

Sáng ngày 27/02/2016, Làng Cổ Chẩm, xã Việt Hồng đã tổ chức Lễ đón bằng công nhận danh hiệu làng văn hóa năm 2015.

Lang van hoa xa co cham 2

Làng Cổ Chẩm có diện tích tự nhiên gần 500 ha với 28 dòng họ, trên 1200 hộ và gần 4 ngàn nhân khẩu. Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân làng Cổ Chẩm đã phấn đấu và đạt được nhiều kết quả khá trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhân dân trong làng đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, đưa giống lúa, cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất từ đó kinh tế của nhân dân trong làng ngày càng phát triển. Số hộ khá ngày càng tăng, số hộ nghèo giảm bình quân thu nhập dầu người đạt 34 triệu đồng/người/năm. Làng luôn duy trì các mối quan hệ tốt đẹp giữa các gia đình, dòng họ và các thành viên trong làng, bằng việc phát huy tình làng, nghĩa xóm, thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa đấu tranh loại bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan. Hàng năm tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đều tăng. Bên cạnh đó làng còn luôn đi đầu trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước và địa phương trong việc vận động các gia đình, dòng họ thực hiện tốt hương ước quy ước của làng, vận động nhân dân tham gia tích cực làm đường bê tông thôn xóm.

Lang van hoa xa co cham 1

Với những thành tích đã đạt được cán bộ và nhân dân làng Cổ Chẩm đã được Chủ tịch UBND huyện công nhận là Làng văn hóa.

Lê Tuyến