Làng Lại Xá đón làng văn hóa

Sáng ngày 11/3 làng Lại Xá, xã Thanh Thuỷ đã tổ chức lễ đón bằng công nhận danh hiệu làng văn hóa năm 2017.


Lai Xa 2
Các đại biểu về dự buổi lễ

Làng Lại Xá có diện tích tự trên 3.500 ha trong đó diện tích canh tác là 256.5 ha với gần gần 1400 hộ, trên 4.000 nhân khẩu, làng có 2 chi bộ với gần 200 đảng viên. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời số văn hóa ở khu dân cư. Những năm qua dưới sự  lãnh đạo của Đảng, cán bộ và nhân dân làng Lại Xá đã đạt được nhiều kết quả, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng, các ngành nghề, dịch vụ phát triển đa dạng, đặc biệt có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cơ sở hạ tầng của làng được đầu tư xây dựng phục vụ đời sống của nhân dân. Làng không còn hộ đói, số hộ nghèo giảm, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm. Hàng năm có trên 90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài đạt nhiều kết quả tốt, công tác kế hoạch hoá gia đình và vệ sinh môi trường thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các tai tệ nạn xã hội được ngăn chặn và đẩy lùi.

Lai Xa 1
Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức Vính trao bằng Làng văn hoá cho làng Lại Xá xã Thanh Thuỷ

Với những kết quả đó cán bộ và nhân dân làng Lại Xá đã được UBND huyện công nhận làng văn hóa.

        Lê Tuyến