Phát hành 1.000 cuốn sách Văn hóa cổ truyền đất Thanh Hà

UBND huyện Thanh Hà vừa phát hành 1.000 cuốn sách Văn hóa cổ truyền đất Thanh Hà bằng hình thức trao tặng, phân bổ đến các tổ chức, cá nhân.


watermarked-22222

Cuốn sách Văn hóa cổ truyền đất Thanh Hà có 657 trang, gồm 4 phần: đất và người Thanh Hà; tín ngưỡng, các trung tâm tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa dân gian; văn học nghệ thuật; Thanh Hà ngày nay. Đây là một kho tư liệu quý, phong phú về văn hóa dân gian của huyện Thanh Hà.

Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Thanh Hà, cuốn sách được 8 tác giả đều là người Thanh Hà biên soạn, gồm: Nguyễn Long Nhiêm, Trịnh Quang Lạc, Tăng Bá Hoành, Lê Nghĩa Diêm, Nguyễn Ngọc San, Lê Đình Quý, Trần Quốc Việt, Nguyễn Năng Hùng. Nhân dịp này, UBND huyện Thanh Hà tặng giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong biên soạn sách.

MINH ANH