Quyết Thắng – 70 mùa xuân vững bước đi lên

70 mùa xuân đi qua với những khó khăn gian khổ, Đảng bộ và nhân dân xã Quyết Thắng vững bước dưới cờ Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ đề ra, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Điểm tựa lịch sử

Quyet thang vung buoc di len 1

Ngược dòng lịch sử, vào ngày 5/5/1946 tại gác 2 nhà đồng chí Tăng Bá Am – chi bộ Đảng xã Hoàng Xá – chi bộ đầu tiên ở xã Quyết Thắng được thành lập với 3 đảng viên là các đồng chí: Tăng Bá Dụ, Nguyễn Đức Triêm và đồng chí Nguyễn Cấp. Chi  bộ Đảng xã Hoàng Xá là chi bộ Đảng thứ 2 ở cấp xã của huyện nhà được thành lập lúc bấy giờ. Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn về sự trưởng thành và phát triển của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng.

Đến đầu tháng  3 năm 1947, chi bộ Đảng xã Đông Dương được thành lập trên cơ sở tách ra từ chi bộ Đảng xã  Hoàng Xá. Tháng 1 năm 1949, hai xã Đông Dương và Hoàng Xá được sát nhập thành xã Quyết Thắng. Hai chi bộ được sát nhập thành chi bộ xã Quyết Thắng. Và đến tháng 4 năm 1960, trở thành Đảng bộ xã Quyết Thắng cho đến ngày nay.

Ngay sau khi được thành lập, chi bộ Đảng đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, củng cố  chính quyền, xây dựng các đoàn thể cứu  quốc, lực lượng tự vệ lãnh đạo  nhân dân giam gia sản xuất, thực hành tiết kiệm…cùng cả  nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Đến tháng 8 năm 1947, thực dân Pháp cùng bọn tay sai kéo về chiếm đóng xã nhà. Biến Chùa Cả, chùa Am thành đồn bốt đàn áp nhân dân yêu nước. Chi bộ Hoàng Xá và chi bộ Đông Dương đã vận động  nhân dân triệt để tản cư, triệt để tiêu thổ kháng chiến. Cuối năm 1949, giặc Pháp mở rộng chiếm đóng ra vùng nhân dân đang tản cư. Chi bộ Đảng đã lãnh đạo tổ chức đưa nhân dân trong xã về hồi cư, sống hợp pháp và chiến đầu với địch. Tuy giặc Pháp và bọn tề ngụy đã đàn áp da man, nhiều Đảng viên yêu nước đã hi sinh và bị bắt tù đày. Nhưng chi bộ Đảng vẫn được giữ vững, dựa vào quần chúng nhân dân xây dựng hàng chục cơ sở bí mật trong toàn xã, củng cố lực lượng du kích, phối hợp với bộ đội phá bốt, phá tề bảo vệ nhân dân, giải phóng quê hương. Năm 1957, hòa bình được lập lại ở miền Bắc, chi bộ Đảng lãnh đạo nhân dân khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển sản xuất, xây dựng hợp tác xã, xây dựng quan hệ sản xuất mới.

Vững bước đi lên

Quyet thang vung buoc di len 2

Sau 70 năm thành lập từ chi bộ Đảng xã Hoàng Xá với 3 Đảng viên, nay là đã phát triển thành Đảng bộ xã Quyết Thắng với trên 300 đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ. Trong đó có 5 chi bộ thôn, 3 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ Dân quân thương trực. Phát huy truyền thống là nơi ươm gieo hạt giống đỏ, những năm qua Đảng bộ Quyết Thắng luôn nêu cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng các nghị quyết, kế hoạch bám sát vào thực tế của địa phương, tạo niềm tin trong nhân dân. Vì vậy mọi nghị quyết Đảng bộ đưa ra đều được nhân dân tin tưởng. Hiểu được trách nhiệm mà nhân dân giao phó, cán bộ Đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhân dân, đoàn kết phát huy trách nhiệm của từng cá nhân, được nhân dân tin tưởng và  làm theo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các đoàn thể quần chúng như chi Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Phụ nữ, Người cao tuổi đều tích cực thi đua xây dựng phong trào. Với sự đồng lòng phát huy dân chủ và tập hợp sức mạnh của toàn dân, bộ mặt xã Quyết Tháng ngày càng khởi sắc.

Trong những năm qua, Đảng ủy xã luôn luôn xác định khâu đột phá trọng tâm trong phát triển kinh tế để lãnh đạo nhân dân  thực hiện. Trong đó tập trung vào lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm dần lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao mức sống cho nhân dân.” Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền duy trì diện tích gieo cấy lúa đạt trên 1000 ha trở lên, chủ yếu tập trung vào giống chất lượng cao, năng suất bình quân đạt gần 60 tạ/ha, sản lượng từ 4.800 đến 5.700 tấn. Đến năm 2015, giá trị sản xuất nông nghiệp của xã đạt gần 130 tỷ đồng; tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, dịch vụ thương mại đạt gần 150 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất và thu nhập xã hội đạt 305 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2014. Từ đó góp phần làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 30 triệu đến 35 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 1.5% đến 2%. “ Chủ tịch UBND, ông Nguyễn Văn Tiến cho biết.

 Đảng ủy đề ra nghị quyết đều phải lấy ý kiến của nhân dân, có tầm  nhìn dài hạn và đưa ra mục tiêu ngắn hạn thực hiện theo từng năm. Đặc  biệt là chương trình  mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Đảng ủy cùng UBND cụ thể  hóa bằng sự đầu tư  theo hướng trọng tâm, khai thác các chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ để xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tập trung chủ yếu vào trồng lúa và hành tỏi. Trong những năm qua, Quyết Thắng đã hoàn thành cứng hóa 94 tuyến đường dài gần 13km; các tuyến đường giao thông thôn Dương Xuân, Đông Lĩnh và xóm Tiền Phong trị giá trên 1 tỷ đồng. Ngoài trên 2.000 tấn xi măng do Nhà  nước hỗ trợ, nhân dân trong xã đồng lòng đóng góp, ủng hộ ngày công, hiến đất để làm đường. Tính đến hết tháng 3 năm 2016, xã Quyết Thắng đã hoàn thành 18/19 tiêu chí nông thôn mới.

“Trong công tác xây dựng Đảng, có thể khẳng định đó là một quá trình phấn đấu của các thế hệ Đảng viên. Trong những năm qua, Đảng ủy xã luôn chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ lí luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ. Thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục và xây dựng, phát triển đội ngũ Đảng viên mới ở các chi bộ thôn, xóm, các ban ngành đoàn thể và nòng cốt là Đoàn thanh  niên cộng sản Hồ Chí Minh” Bí thư Đảng ủy, ông Lê Văn Thảo cho biết. Với bề dày lịch sử, truyền thống cách  mạng, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, tiến trình xây dựng xã Quyết Thắng có nhiều thuận lợi xong vẫn còn những khó khăn thủ thách. Nhưng với truyền thống kiên cường nỗ lực vượt qua gian khó luôn là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã vượt qua. Và trước mắt, Quyết thắng đang nỗ lực đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống, huy động tối đa nguồn lực xã hội, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phồn thịnh.

Quyet thang vung buoc di len 3

Là Đảng viên trẻ tuổi của Đảng bộ xã, anh Đào Xuân Chỉnh – bí thư đoàn xã Quyết Thắng luôn ý thức được trách nhiệm của mình, phải phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của địa phương, đóng góp sức trẻ không ngại khó khăn, dám nghĩ dám làm để tô thắm trang sử hào hùng của quê hương. Anh nói “ Với cương vị là người được giao trọng trách phụ trách công tác Đoàn của xã, chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc thế hệ trẻ xưa và nay đều phải phát huy tốt phong trào nòng cốt của Đoàn, luôn luôn phấn đấu, rèn luyện và xung kích tình nguyện, thực hiện tốt cuộc vận động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phấn đấu để Đoàn luôn là cánh tay phải của Đảng”

Quyết Thắng hôm nay, đang thay da đổi thịt từng ngày, những nhà cao tầng mọc lên san sát, đường lãng ngõ xóm phong quang sạch đẹp. Những người con Quyết Thắng dù đang sinh sống và làm việc ở bất cứ nơi đâu, đều luôn cảm thấy tự hào vì đã được sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống này. Trong những năm tiếp theo, Đảng bộ xã Quyết Thắng tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết của Đảng bộ xã đề ra, tạo được niềm tin vững chắc trong nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hoàng Mến