Thanh Hà ba trường đón Bằng công nhận trường Chuẩn quốc gia

Thanh Hà là huyện có tỉ lệ trường chuẩn Quốc gia ở các cấp học đều cao hơn bình quân trung của tỉnh.

Truong_Chuan
Ông Ngô Đức Vính, PCT UBND huyện phát biểu tại buổi lễ

Bước vào đầu năm học 2015-2016, huyện Thanh Hà có 03 trường tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường Chuẩn quốc gia mức độ 1, đó là: trường Tiểu học Tân Việt (ngày 30/8/2015), trường Tiểu học Thanh Khê (ngày 02/9/2015) và trường Tiểu học Phượng Hoàng (ngày 20/9/2015).

Đến nay huyện Thanh Hà có 47 trường được công nhận “Trường chuẩn Quốc gia”, trong đó có: 09 trường Mầm non, 23 trường Tiểu học, 13 trường THCS, 02 trường THPT; Thanh Hà không còn “xã trắng” về trường chuẩn Quốc gia, 04 xã cả 3 trường đều đạt Chuẩn quốc gia, 11 xã có 2/3 trường đạt Chuẩn quốc gia. Tỉ lệ trường chuẩn Quốc gia ở các cấp học của huyện đều cao hơn bình quân chung của tỉnh.

Theo các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới,đến nay huyện Thanh Hà đã có 4 xã đã đạt các tiêu chí về CSVC giáo dục, đó là các xã: Liên Mạc, Thanh Bính, Vĩnh lập và Tân An.

 

BT