Thanh Hà đầu tư khoảng 1,4 tỷ đồng làm lại biển quảng cáo vải thiều

Huyện Thanh Hà đã đầu tư khoảng 1,4 tỷ đồng làm mới, sửa chữa 11 biển quảng cáo, chỉ dẫn địa lý vải thiều Thanh Hà.

Những biển này sẽ được đặt tại các vị trí trung tâm, lối vào huyện, vùng vải xuất khẩu, đường vào khu nhà thờ cây vải tổ. Đây là phần việc chào mừng huyện đón chuẩn nông thôn mới.

Dịp này, huyện đầu tư hàng trăm triệu đồng để lắp đặt hơn 100 pa nô, áp phích tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Các pa nô tuyên truyền này sẽ được trang trí từ ngã tư xã Thanh Hải đến bến xe Thanh Hà, khu dân cư đối diện UBND thị trấn Thanh Hà và từ UBND xã Thanh Cường đến cầu Quang Thanh.

MINH NGUYÊN (baohaiduong.vn)