Thanh Hà lịm ngọt vải thiều

Thanh Hà lịm ngọt vải thiều

(Nhà Báo Sỹ Khỏe, Tập đoàn An Việt – tặng Bà con Thanh Hà – Hải Dương)

Lặng nghe Trời – Đất tự tình

Sông Hương, Sông Rạng, Thái Bình, Sông Gua

Hình thành từ thuở ngàn xưa

Vũ vần qua cõi nắng –mưa – bão bùng

Nảy lên rực rỡ một vùng

Vải thiều lịm ngọt – danh chung Thanh Hà

Nơi Vải Tổ của muôn nhà

Gieo mầm, Kết nụ quê xa, xứ gần

Gieo vào thương nhớ – tần ngần

Những chùm trái chín… Ân cần mời nhau

Vỏ như hoa Gạo đỏ au

Bóc ra thơm lựng – cùi màu trắng trong

Hạt đen nhỏ – nét thong dong

Ấp iu ủ giữa đường cong mĩ miều

Xa xưa đặc sản Vải thiều

Từng là phẩm thực bao nhiêu Cung đình

Giờ càng đắm đuối duyên tình

Thanh Hà ơi – Đẹp lung linh ngàn đời…

( Hà Nội – Hải Dương Mùa thu 2018 )