Tập trung xử lý hơn 120 ha đất dôi dư, xen kẹp

UBND huyện Thanh Hà chỉ đạo phải hoàn thành xử lý đất dôi dư, xen kẹp xong trước tháng 10. 

Huyện Thanh Hà hiện có hơn 120 ha đất dôi dư, xen kẹp, gồm 58,8 ha đất dôi dư, 49,6 ha đất xen kẹp trong khu dân cư, 11,7 ha đất xen kẹp trong khu dân cư thuộc đất công ích do UBND xã, thị trấn quản lý.  Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đang khẩn trương xây dựng mẫu hồ sơ để các hộ có nhu cầu chuyển đất dôi dư, xen kẹp sang làm đất ở; đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

UBND huyện Thanh Hà đã có công văn chỉ đạo, đôn đốc 25 xã, thị trấn tích cực phối hợp với phòng chuyên môn, hoàn thành xử lý đất dôi dư, xen kẹp xong trước tháng 10.

PV