Thành Thịnh đón bằng công nhận Làng văn hóa

Sáng 24/4/2016, Làng Thành Thịnh xã Thanh Cường đã long trọng tổ chức đón nhận Làng văn hóa, đây là làng thứ 71/94 làng đạt được danh hiệu này.

Lang Thinh don LVH 2016 2

Về dự trao bằng và phát biểu tại buổi lễ Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức Vính, đã biểu dương những thành tích mà cán bộ và nhân dân trong Làng đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới cán bộ và nhân dân trong Làng tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện  tốt các chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, giữ gìn tốt tình hình trật tự an ninh trên địa bàn, từng bước nâng cao tinh thần đời sống cho nhân dân, quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

          Lê Tuyến