85.000-90.000 đồng/kg vải u trứng trắng

Vải u trứng trắng bắt đầu cho thu hoạch có giá bán từ 85.000-90.000 đồng/kg, tăng từ 30.000-35.000 đồng/kg so với năm ngoái.

vai u trung 2019
Vải u trứng trắng ở xã Thanh Bính đang chín, bắt đầu cho thu hoạch

Theo một số hộ nông dân ở xã Thanh Bính (Thanh Hà), vải u trứng trắng bắt đầu cho thu hoạch có giá bán từ 85.000-90.000 đồng/kg, tăng từ 30.000-35.000 đồng/kg so với năm ngoái. Sản lượng loại vải này không nhiều nên các thương lái đến thu mua để bán lẻ tại một số chợ trong tỉnh. Năm nay vải u trứng trắng cho thu hoạch sớm hơn năm trước từ 5-7 ngày.

Vải u trứng trắng là trà vải sớm nhất trong trà vải sớm ở Thanh Hà, được trồng ở một số xã như Thanh Cường, Thanh Bính. Năng suất trà vải này thường kém hơn vải u hồng, u gai nên nông dân trồng không nhiều. Vải u trứng trắng cho thu hoạch trong khoảng thời gian hơn 1 tuần là hết.

MINH NGUYỆT (baohaiduong.vn)