Bảo đảm an toàn giao thông trong mùa thu hoạch vải thiều

Ban ATGT huyện Thanh Hà chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường quản lý hoạt động của các phương tiện đến thu mua vải.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho mùa thu hoạch vải thiều năm nay, Ban ATGT huyện Thanh Hà chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường quản lý hoạt động của các phương tiện đến thu mua vải. Các ô-tô tải, công-ten-nơ đến thu mua vải phải dừng, đỗ đúng quy định, không được thu mua dọc đường gây ùn tắc, cản trở giao thông. Các phòng chuyên môn của huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn giải tỏa hành lang giao thông, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn, bảo đảm đường thông hè thoáng, tạo điều kiện cho xe về mua vải thuận lợi.

Năm nay huyện Thanh Hà quy hoạch 3 điểm thu mua vải chính ở xã Thanh Xá, Thanh Thủy và Thanh Bính. Huyện chỉ đạo các điểm cân nhỏ lẻ không được lấn chiếm hành lang ATGT.

            PV