Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Hà

Sáng 28-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Hà lần thứ 24 bế mạc. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 19 chỉ tiêu.

be mac Thanh Ha
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 19 chỉ tiêu

Trong đó, phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân 3,2%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng 11%/năm; thu ngân sách hằng năm tăng từ 5% trở lên so với kế hoạch tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1,5-2%/năm; mỗi năm giải quyết việc làm cho từ 1.000-2.500 lao động; hằng năm có trên 75% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, kết nạp 150 đảng viên/năm trở lên… Phấn đấu đến năm 2020, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 95% số dân sử dụng nước sạch; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 82% trở lên; 100% số trạm y tế có bác sĩ công tác; 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 85-90% số làng đạt danh hiệu làng văn hóa; có 75% số trường học đạt chuẩn quốc gia… Đại hội đã thông qua một số giải pháp trọng tâm là tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, phát triển giao thông và xây dựng cơ bản; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Minh Nguyên (baohaiduong.vn)