Các địa phương chủ động ra quân làm thủy lợi sớm

Hiện nay, 9/11 xí nghiệp đã ra quân làm thủy lợi.

Để sớm hoàn thành kế hoạch làm thủy lợi vụ đông xuân 2015 – 2016, với tổng khối lượng đào đắp, nạo vét hơn 314 nghìn m3, Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh đang chỉ đạo xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi các huyện, thị xã chủ động bố trí phương tiện máy móc, nhân lực ra quân sớm; nên đến nay đã thực hiện được gần 31 nghìn m3, đạt 10% kế hoạch được giao. Trong đó, nạo vét kênh dẫn là hạng mục đang được các địa phương tập trung thực hiện với khối lượng đạt 29.000 mét khối, bằng 11% kế hoạch.

Song song với đó tiến hành tủ bổ, nạo vét kênh nổi với khối lượng gần 1.300 mét khối, đạt hơn 5% kế hoạch. Hai hạng mục còn lại là nạo vét cửa cống, hố hút và tu bổ bờ vùng nội đồng vẫn chưa thực hiện. Hiện nay, 9/11 xí nghiệp đã ra quân làm thủy lợi. Trong đó, Gia Lộc đang dẫn đầu với khối lượng đào đắp đạt gần 12.000 mét khối, bằng gần 60% kế hoạch; Tiếp đó là huyện Thanh Hà đạt gần 20%, huyện Bình Giang và Thị xã Chí Linh đạt gần 10%. Các địa phương khác do vừa mới ra quân, nên khối lượng đào đắp chưa đáng kể. Riêng hai huyện Nam Sách và Ninh Giang vẫn chưa triển khai ra quân.

 

Lê Nam (haiduongtv.com.vn)