Các đồng chí lãnh đạo huyện kiền tra sản xuất nông nghiệp

Sáng qua 17/1, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đức Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo huyện và một số ngành liên quan đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại các xã Thanh Quang, Thanh Thủy và Hồng Lạc.

KT san xuat 2020 1
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đức Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo huyện kiêm tra diện tích đổ ải tại xã Hồng Lạc

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, vụ chiêm xuân này toàn huyện có kế hoạch gieo cất 1.380ha đến ngày nay toàn toàn huyện đã lấy nước đổ ải được hơn 500ha, chủ yếu ở các xã có nhiều diện tích bãi như: Hồng Lạc, Tân Việt và Vĩnh Lập.

KT san xuat 2020 2
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đức Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo huyện kiêm tra diện tích vải thiều chính vụ sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu tại xã Thanh Thủy

Kiểm tra trà vải sớm ở xã Thanh Quang và trà vải chính vụ tại xã Thanh Thủy cho thấy các trà vải hiện đang ra hoa, tỷ lệ ra hoa trà vải sớm đạt khoảng trên 90%; Trà vải chính vụ có khoảng 50% diện tích đang ra hoa.

Qua kiểm tra tại các địa phương, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đức Tuấn đề nghị cơ quan chuyên môn và chính quyền các đại phương có diện tích bãi chiều trũng cần chấp hành nghiêm tinh thần chỉ đạo của huyện; thường xuyên kiểm tra, trục vớt các vật cản trên sông bảo đảm đủ nước đổ ải để phục vụ sản xuất, đối với các xã có diện tích vải giai đoạn này là giai đoạn rất quan trọng, do vậy bà con cần, tăng cường kiểm tra vườn của gia đinh, phát hiện sớm các đối tượng gây hại trên hoa vải, có biện pháp xử lý kịp thời để bảo đảm hoa vải  sinh trưởng và phát triển tốt./

            Lê Tuyến