Cẩm Chế: Quất trái vụ được giá

Quất loại đẹp có giá 15.000 – 16.000 đồng/kg, loại trung bình 12.000 – 13.000 đồng/kg, trừ chi phí nông dân thu lãi từ 130-150 triệu đồng/ha.

Xã Cẩm Chế (Thanh Hà) hiện có hơn 150 ha quất trái vụ đang cho thu hoạch. Quất loại đẹp có giá 15.000 – 16.000 đồng/kg, loại trung bình 12.000 – 13.000 đồng/kg, trừ chi phí nông dân thu lãi từ 130-150 triệu đồng/ha.

Nguyên nhân quất bán được giá do chưa có nhiều chanh, trong khi thời tiết nắng nóng, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao.

 

PV