Cấp 10 mã số đầu tiên cho các vùng trồng vải xuất khẩu vào Mỹ

 Bắc Giang có 6 mã số trồng vải;  Hải Dương có 2 mã số trồng vải  và Hưng Yên có 2  mã số trồng nhãn đủ điều kiện xuất sang Mỹ.

Cục Bảo vệ thực vật cho biết, Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Mỹ đã cấp 10 mã số đầu tiên cho các vùng trồng vải đủ điều kiện xuất khẩu vào Mỹ tại khu vực phía Bắc. Theo đó, các tỉnh được cấp mã số gồm: tỉnh Bắc Giang có sáu mã số trồng vải (diện tích 60ha), tỉnh Hải Dương có hai mã số trồng vải (20ha) và Hưng Yên có hai mã số trồng nhãn (20ha).

Đây là bước đầu tiên trong quá trình đưa một loại trái cây tươi vào Mỹ. Để được cấp mã số, vùng trồng nhãn, vải phải được canh tác trên cơ sở tiêu chuẩn VietGAP nhưng có kiểm soát của Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam như phải bọc trái trước khi thu hoạch tối thiểu ba tuần, không được sử dụng nhóm thuốc bảo vệ thực vật mà Mỹ cấm sử dụng.

Sau khi được cấp mã số vùng trồng, trái nhãn, vải tươi của Việt Nam phải được đóng gói tại nhà máy đạt chuẩn Mỹ và chiếu xạ để diệt ruồi đục quả trước khi xuất khẩu vào Mỹ.

Trước đó, ngày 10-3-2015, Cục Bảo vệ thực vật đã ban hành công văn số 393/BVTV-KD hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp nắm bắt các quy định của Hoa Kỳ đối với quả vải, nhãn tươi xuất khẩu vào thị trường này.

Theo đó, vườn trồng vải chỉ được cấp mã số vùng trồng khi đáp ứng các điều kiện như không nhiễm nấm Phytophthora litchi; Thực hiện sản xuất theo quy trình VietGAP, Global GAP; Không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa các chất mà Hoa Kỳ cấm; Được trồng tại những nhà vườn đã được đăng ký với Cục Bảo vệ Thực vật và được Cục Bảo vệ thực vật giám sát.

Công văn cũng nêu rõ: Vải, nhãn được đóng gói theo quy cách và xử lý để xây dựng Dose mapping dưới sự giám sát của chuyên gia Hoa Kỳ tại cơ sở chiếu xạ đã được Hoa Kỳ công nhận. Các thùng carton chứa nhãn, vải phải ghi rõ “Không được nhập khẩu và phân phối ở Florida”…

VIẾT CHUNG (Diễn đàn doanh nghiệp)