Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2018- 2020

Với mục đích chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cấy lúa sang trồng các loại cây hàng năm, lâu năm để cho hiệu quả kinh tế cao hơn… UBND huyện đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấy cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2018- 2020.

Với mục đích chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cấy lúa sang trồng các loại cây hàng năm, lâu năm để cho hiệu quả kinh tế cao hơn; xây dựng và mở rộng các mô hình, các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp ở một số vùng, khu vực trên địa bàn huyện, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấy cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2018- 2020.

Tổng diện tích chuyển đổi đến năm 2020 là 279,8ha với 22 vùng trên địa bàn 5 xã gồm xã Tiền Tiến 05ha, xã Thanh Hồng 46ha, xã Cẩm Chế 57,99ha, xã Tân Việt 87,8ha và xã Thanh Xá là 83,01ha. Cơ cấu chuyển đổi cây trồng hàng năm là 5ha, cây lâu năm là 274,8ha. Phân kỳ chuyển đổi của năm 2018 là 205,873ha; năm 2019 là gần 31ha, còn lại là năm 2020.

Cay trong
Tổng diện tích chuyển đổi đến năm 2020 là 279,8ha ( Ảnh minh họa)

Các xã sẽ lựa chọn một số cây trồng trong nhóm cây ăn quả, cây rau màu chủ lực của địa phương để chuyển đổi như nhóm cây ăn quả lâu năm vải, ổi, quất; nhóm cây rau màu, cây thực phẩm, cây gia vị …đáp ứng, phù hợp với thị trường. Đối với các xã có đăng ký kế hoạch chuyển đổi và đã được UBND tỉnh phê duyệt, huyện định hướng cây trồng chuyển đổi theo từng vùng, khu vực. Với diện tích lúa cấy xen vùng vải, định hướng sử dụng các giống vải sớm để tạo vùng sản xuất vải sớm tập trung; định hướng sử dụng giống vải chính vụ có chất lượng tốt được nhân giống từ các cây vải đầu dòng thay thế để tạo vùng vải chính vụ chuyên canh. Diện tích lúa cấy xen trong vùng trồng quất trái vụ định hướng chuyển sang vùng sản xuất quất chuyên canh. Diện tích lúa cấy xen trong vùng ổi, định hướng sử dụng các giống ổi có chất lượng cao, năng suất cao trồng thay thế tạo vùng sản xuất ổi chuyên canh. Đối với diện tích lúa cấy trên chân ruộng cao, chân đất tốt, thuận lợi về tưới tiêu, huyện định hướng chuyển sang trồng cây rau các loại như bầu, bí, mướp, cà chua, ngô nếp…Các xã, thị trấn không có kế hoạch chuyển đổi, thực hiện nghiêm túc việc quản lý sử dụng đất lúa, nghiêm cấm hộ dân tự ý chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả khác trên đất cấy lúa./.

Hoàng Mến