Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả chủ lực

Thời gian tới, các địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh cần tập trung tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm vải, ổi, na.

Sáng 24-6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp tổng kết, rút kinh nghiệm về việc tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại 3 sản phẩm cây ăn quả chủ lực vải, ổi, na.

Các đại biểu đề nghị, thời gian tới, các địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương cần tập trung tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm vải, ổi, na, trước hết tại thị trường nội địa, nhất là ở khu vực phía Nam; nâng cao công nghệ bảo quản nông sản để sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Tỉnh cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho dự án “Nâng cao hiệu quả kinh tế vùng sản xuất tập trung vải, ổi, na tỉnh Hải Dương” tiếp tục được thực hiện đến hết năm 2015, mở rộng mô hình sản xuất vải, ổi, na theo quy trình VietGAP. Tỉnh, huyện cần hỗ trợ các doanh nghiệp, thương lái, siêu thị về lãi suất tiền vay, cơ sở vật chất đầu tư cho sản xuất, thu mua, tiêu thụ, nâng cao hiệu quả của công tác xúc tiến thương mại…

Hiện nay, tỉnh Hải Dương có 11 nghìn ha vải, 1.450 ha ổi và 912 ha na, tập trung chủ yếu ở huyện Thanh Hà, thị xã Chí Linh.

VIỆT QUỲNH