Giá vải thiều VietGAP lên tới 60.000 đồng/kg

Hiện nay, nông dân Thanh Hà đang bán vải thiều với giá từ 30.000-35.000 đồng/kg, giảm từ 3.000-5.000 đồng/kg so với thời điểm đầu tuần trước.

Vai vietgap 2019
Giá bán vải thiều VietGAP có lúc lên tới 60.000 đồng/kg

Nguyên nhân do nhiều điểm cân lớn ngừng hoạt động vì lượng vải còn lại ít, không đủ số lượng đóng gói, bảo quản để tiêu thụ trong ngày nên chỉ còn những điểm cân nhỏ thu mua. Những ngày qua trời nắng nóng cũng khiến vải xuống mã. Trong khi đó, giá vải VietGAP vẫn ở mức cao, từ 45.000-55.000 đồng/kg, có thời điểm lên tới 60.000 đồng/kg. Nhưng lượng vải VietGAP không nhiều, người dân chủ yếu bán lẻ.

Huyện Thanh Hà có gần 150 ha trong tổng số 2.500 ha vải thiều được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn VietGAP. Nông dân sẽ thu hoạch xong vải thiều trong khoảng từ 5-7 ngày tới.

NM (baohaiduong.vn)