Hải Dương: Mở rộng vùng sản xuất vải, nhãn theo tiêu chuẩn quốc tế

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch số 1010/KH-UBND về việc mở rộng vùng sản xuất vải, nhãn theo tiêu chuẩn quốc tế và hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản năm 2020.

Mục tiêu của tỉnh Hải Dương là xây dựng và mở rộng các vùng sản xuất vải, nhãn theo tiêu chuẩn quốc tế để tạo thành các vùng nguyên liệu ổn định, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Các vùng sản xuất làm nơi tham quan, học tập kinh nghiệm, mở rộng để sản xuất đại trà…

Vai SK
Vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh tư liệu

Để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương xây dựng và triển khai thành công 23 vùng trồng vải, nhãn theo tiêu chuẩn quốc tế với tổng diện tích 220ha tại huyện Thanh Hà và thành phố Chí Linh. Các vùng trồng phải được Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng xuất khẩu đi Nhật Bản, Mỹ, Australia, các nước EU, Trung Quốc… theo quy chuẩn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất cho người sản xuất để phòng trừ sâu bệnh cho vải, nhãn theo tiêu chuẩn quốc tế. Các đơn vị xuất nhập khẩu vải, nhãn tổ chức giám sát các vùng nguyên liệu, kết nối các vùng trồng bảo đảm tiêu chuẩn.

Kế hoạch cũng nêu rõ, cần thúc đẩy các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại; mời các doanh nghiệp xuất khẩu đến thăm vùng sản xuất, hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ vải, nhãn, nông sản của tỉnh. Kết nối doanh nghiệp xuất khẩu với cơ sở sơ chế đóng gói, vùng sản xuất đã được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Giới thiệu tem truy xuất nguồn gốc, giấy chứng nhận mã số vùng trồng, giấy chứng nhận VietGAP, các chứng nhận thương hiệu. Tham gia, thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá vải, nhãn và nông sản khác tại Nhật Bản và các tỉnh, thành phố trong cả nước để tìm kiếm thị trường, mở rộng xuất khẩu…

Tỉnh Hải Dương sẽ trích kinh phí 4 tỷ đồng hỗ trợ các hoạt động như mua thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, kinh phí triển khai, quản lý các vùng trồng vải, nhãn theo tiêu chuẩn quốc tế và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại. Hỗ trợ thuê kinh phí phân tích, giám định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho những lô sản phẩm xuất khẩu đi Nhật Bản năm 2020.

Lâm Hòa (mekongsean.vn)