Hỗ trợ vải thiều, na sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

Người dân tham gia dự án được tỉnh hỗ trợ 12,3 triệu đồng/ha vải và  9 triệu đồng/ha na…

Thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả kinh tế vùng sản xuất tập trung đối với cây vải, cây ổi, cây na giai đoạn 2012-2015”, năm nay, tỉnh ta có kế hoạch sản xuất 160 ha vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó huyện Thanh Hà có 100 ha, thị xã Chí Linh có 60 ha. Ngoài cây vải, tỉnh cũng đầu tư thâm canh 50 ha na tại Chí Linh. Riêng việc chuyển đổi diện tích trồng vải thiều kém hiệu quả sang trồng ổi như dự án đặt ra không thực hiện được do người dân đã tự chuyển đổi trước khi thực hiện dự án. Người dân tham gia dự án được tỉnh hỗ trợ 12,3 triệu đồng/ha vải và  9 triệu đồng/ha na.

Năm 2013, toàn tỉnh có 31,2 ha vải thiều đạt tiêu chuẩn VietGAP, giá bán vải VietGAP cao hơn vải bình thường 3.000-5.000 đồng/kg. 20 ha na tại Chí Linh được đầu tư thâm canh cho giá trị sản xuất khoảng 300 triệu đồng/ha, cao hơn 14% so với đại trà.

MINH ANH