Hoàn thiện văn bản phục vụ công tác quản lý nhãn hiệu tập thể bưởi Thanh Hồng (Thanh Hà)

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho một số sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương nhằm xác định được “tên tuổi và chỗ đứng” trên thị trường, tăng cường lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy việc phát triển kinh tế bền vững, tăng thu nhập cho người dân là một vấn đề được huyện Thanh Hà đặc biệt quan tâm

van_ban_thanh_hong
Toàn cảnh buổi hội thảo. Ảnh Hải Ninh

Ngày 8/10/2015 tại xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà (Hải Dương), Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với UBND huyện Thanh Hà tổ chức hội thảo thống nhất hệ thống văn bản phục vụ công tác quản lý nhãn hiệu tập thể bưởi Thanh Hồng – Thanh Hà.

Tham dự buổi hội thảo có gần 10 hộ nông dân trồng bưởi của xã Thanh Hồng (huyện Thanh Hà) nằm trong vùng đăng ký bảo hộ. Tại đây các hộ đã cùng nhau thảo luận quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm bưởi “Bưởi Thanh Hồng – Thanh Hà” gồm 4 chương, 16 điều; Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Bưởi Thanh Hồng – Thanh Hà” gồm 5 chương, 16 điều. Bên cạnh đó còn có Quy trình sản xuất bưởi mang nhãn hiệu tập thể “Bưởi Thanh Hồng – Thanh Hà” . Trong đó nêu rõ một số quy định chung, đăng ký và quản lý nhãn hiệu tập thể, điều kiện được sử dụng, quyền và nghĩa vụ của hội viên được sử dụng nhãn hiệu tập thể, hành vi vi phạm, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cao liên quan đến hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng phát triển nhãn hiệu tập thể và điều khoản thi hành … cũng như trách nhiệm của Hội Nông dân xã Thanh Hồng

Hoạt động trên nằm trong nội dung hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Bưởi Thanh Hồng – Thanh Hà”  của huyện Thanh Hà (Hải Dương) thuộc đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp giai đoạn 2011 – 2015”.

 

Hải Ninh (haiduongdost.gov.vn)