Hội cựu chiến binh tổng kết hoạt động công tác hội năm 2015

Hội Cựu chiến binh huyện đã đẩy mạnh phong trào gây quỹ nội bộ hội với tổng nguồn quỹ đạt trên 2,6 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm hội viên trong việc sản xuất kinh doanh, trên 58,4% số hộ hội viên có mức sống khá và giàu.

Tong ket HCCB 20153

Sáng 07/01/2016, Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Hà đã tổ chức tổng kết hoạt động công tác hội năm 2015, triển khai nhiệm vụ, ký giao ước thi đua năm 2016. Về dự hội nghị có ông Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện.

Trong năm qua, các cấp Hội tích cực tuyên truyền vận động hội viên CCB thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong năm qua, toàn huyện đã vận động, tập hợp được trên 200 cựu quân nhân tham gia các câu lạc bộ, đưa tổng số Cựu quân nhân trong toàn huyện lên trên 3.400 người, đạt 56,84%.

Thực hiện phong trào hội viên CCB tích cực phát triển kinh tế, Hội đã đẩy mạnh phong trào gây quỹ nội bộ hội do hội viên tự đóng góp, đến nay tổng nguồn quỹ trong toàn hội đã đạt trên 2,6 tỷ đồng, với bình quân đạt 300.000 đồng/ hội viên. Từ nguồn quỹ này, các chi hội đã sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm hội viên có thu nhập thấp trong việc sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống thường ngày; năm 2015, toàn hội có trên 58,4% số hộ có mức sống khá và giàu. Hội còn thực hiện tốt các các chương trình tín dụng ưu đãi với ngân hàng Chính sách xã hội, đến nay tổng dư nợ toàn Hội đang quản lý là gần 32,3 tỷ đồng, cho 1.594 hộ vay, tạo điều kiện giúp hội viên CCB có thêm vốn sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế gia đình…

 Tong ket HCCB 20151

Tại hội nghị, đã có 9 tập thể và 8 cá nhân được Ban chấp hành Hội CCB tỉnh tặng bằng khen. Đồng thời các đơn vị còn tiến hành ký giao ước thi đua CCB gương mẫu năm 2016. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Lê Văn Dũng đã đánh giá cao những kết quả mà các cấp hội CCB trong huyện đã đạt được, đồng thời yêu cầu các cấp hội cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Cần bám sát nhiệm vụ chính trị chung của huyện, của các xã, thị trấn; triển khai thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, gắn vào các hoạt động của hội; tham gia tích cực vào cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; thực hiện tốt chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là việc phát triển kinh tế ở địa phương….

Đức Anh