Huyện Thanh Hà: Khai trương Cổng Thông tin điện tử và bộ phận “Một cửa”

Sáng 2/10, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà tổ chức khai trương Cổng thông tin điện tử và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình “một cửa” hiện đại.

IMG_4151

Ông Hoàng Văn Hoan nên đọc diễn văn khai trương Cổng Thông tin điện tử và bộ phận “một cửa”

Cổng thông tin điện tử (TTĐT) huyện Thanh Hà với địa chỉ truy cập http://thanhha.haiduong.gov.vn  bao gồm nhiều chuyên mục với các nội dung chính: khái quát về lịch sử, điều kiện tự nhiên xã hội của huyện, những di tích lịch sử nổi bật; giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị từ huyện tới xã, phường, thị trấn. Phần tin tức được phân chia theo các lĩnh vực: chính trị, kinh tế; văn hóa – xã hội; an ninh – quốc phòng… cập nhật liên tục thông tin về các hoạt động diễn trong huyện. Bên cạnh đó, Cổng TTĐT huyện Thanh Hà còn cung cấp hệ thống các văn bản chỉ đạo điều hành của huyện, đăng tải những văn bản quan trọng có liên quan của tỉnh và Trung ương.

Với thế mạnh trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây ăn quả đặc sản truyền thống vải thiều cùng với các vùng chuyên canh cây ăn quả tại các địa phương của huyện như ổi, chuối, quất, bười… việc xây dựng và đưa trang thông tin điện tử chính thức của huyện vào hoạt động sẽ góp phần quảng bá rộng rãi cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương. Đồng thời, đây sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp tiếp cận thông tin và đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ nông sản của các địa phương trong huyện.

khaitruongThanhHa-1

Lãnh đạo Sở TT&TT, Sở Nội vụ và lãnh đạo huyện Thanh Hà  nhấn nút khai trương Cổng TTĐT huyện

Cùng với việc khai trương Cổng TTĐT huyện, UBND huyện Thanh Hà cũng chính thức đưa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình “một cửa’ hiện đại vào hoạt động, nhằm đồng bộ hóa những ứng dụng của công nghệ thông tin vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo huyện, nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền, góp phần công khai và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

hdtthc

Hệ thống cảm ứng tra cứu thông tin các thủ tục hành chính

theodoitthc

Màn hình theo dõi tiến độ xử lý thủ tục hành chính

Kinh

Quầy giao dịch công việc tại bộ phận “một cửa”

mavach

Máy đọc mã vạch, tra cứu thông tin hồ sơ (giải quyết thủ tục hành chính)

Manhinhtheodoi

Hệ thống Camera giám sát bộ phận một cửa

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đầu tư các trang thiết bị hiện đại: như hệ thống lấy số xếp hàng tự động, hệ thống tra cứu mã vạch theo dõi tiến độ giải quyết các thủ tục, hệ thống màn hình cảm ứng tra cứu thông tin các thủ tục hành chính; hệ thống camera giám sát, hệ thống mạng và phần mềm hỗ trợ… sẽ tạo nên một bước tiến lớn trong giải quyết thủ tục hành chính của huyện.

phatbieu

Ông Ngô Đức Vính, Phó Chủ tịch UBND phát biểu cảm ơn và bế mạc

Như vậy, đến nay toàn tỉnh đã có 11/12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” hiện đại.

BT