Kế hoạch mở rộng mô hình sản xuất vải xuất khẩu đi Mỹ, Úc, EU

Năm 2015, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng thành công 02 mô hình sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Mỹ (tổng diện tích khoảng 19 ha); đã xuất khẩu được vải quả tươi sang thị trường Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Singapore…và được khách hàng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, đáp ứng được các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các thị trường này.


vaithieuXK

Để tạo được vùng nguyên liệu ổn định, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; tạo tiền đề để mở rộng xuất khẩu vải trong năm 2016 và các năm tiếp theo; giúp nâng cao giá trị sản xuất cây vải, nâng cao thu nhập và đời sống người nông dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Mở rộng mô hình sản xuất vải xuất khẩu đi Mỹ, Úc, EU và hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản năm 2016 như sau:

Lựa chọn 10 mô hình sản xuất vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, Úc, EU năm 2016

- Địa điểm chọn mô hình: 20 ha vải sớm, 60ha vải thiều tại Thanh Hà và 20 ha vải thiều tại Chí Linh được Cục bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng theo quy định.

- Yêu cầu của mô hình:

+ Là những vùng vải sản xuất tập trung theo quy trình VietGAP.

+ Vùng trồng vải phải ở xa khu dân cư; người dân có trình độ thâm canh tốt, có ý thức đầu tư chăm sóc vải theo yêu cầu và tự nguyện tham gia mô hình.

Tổ chức sản xuất

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn người trồng vải thực hiện quy trình sản xuất vải theo VietGAP gắn với các yêu cầu sản xuất, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hái…vải xuất khẩu sang thị trường Mỹ; phân công cán bộ nằm vùng, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện tại các mô hình.

- Phối hợp với chuyên gia Cục bảo vệ thực vật để tư vấn, giám sát việc thực hiện, đảm bảo thành công của mô hình.

- Hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ vải và các nông sản chủ lực

- Tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ vải và một số nông sản chủ lực của tỉnh; Mời các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây đến thăm vùng sản xuất, tổ chứchội thảo bàn biện pháp tiêu thụ;

- Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lào Cai, Lạng Sơn và một số thị trường khác do các Bộ, ngành, địa phương tổ chức để tìm kiếm thị trường, mở rộng xuất khẩu;

(theo vpubnd.haiduong.gov.vn)