Khu Hà Đông gần 1 tuần nữa sẽ thu hoạch xong vải sớm

Chỉ còn gần 1 tuần nữa các xã khu Hà Đông (Thanh Hà) sẽ thu hoạch xong vải sớm gồm vải u hồng và tàu lai.

Ngày 29-5, vải u hồng loại đẹp bán với giá từ 15.000 – 17.000 đồng/kg, loại trung bình từ 10.000 – 12.000 đồng/kg. Vải tàu lai cũng đang cho thu hoạch, bán với giá trung bình từ 15.000 – 20.000  đồng/kg. 

Theo nhiều nông dân ở khu Hà Đông, năm nay vải vẫn tiêu thụ được, chưa có hiện tượng ép giá. Giá vải liên tục lên xuống theo từng ngày phụ thuộc vào thị trường. Hiện đã có khoảng 30 điểm cân vải trên địa bàn huyện, chuẩn bị vào mùa vải chính.

PV/baohaiduong.vn