Kinh Môn, Thanh Hà bầu bổ sung nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt

HĐND các huyện Kinh Môn, Thanh Hà họp bất thường để kiện toàn, bầu cử bổ sung các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện.

* Sáng 31-8, HĐND huyện Kinh Môn khóa 18, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn, bầu cử bổ sung các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020.

HĐND huyện đã bầu các đồng chí: Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Huyện ủy khóa 24 giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Kinh Môn khóa 18, nhiệm kỳ 2011-2016; Nguyễn Thị Liễu, Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016; Nguyễn Đức Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016; Lê Văn Điền, Trưởng Phòng Kinh tế-Hạ tầng giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016. 

* Cũng trong sáng 31-8, HĐND huyện Thanh Hà khóa 18, nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp bất thường bầu các chức danh lãnh đạo UBND huyện. 

HĐND huyện đã bầu các đồng chí: Trịnh Văn Thiện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016; Ngô Bá Định, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.

PV (baohaiduong.vn)