Kỳ họp thứ 13 – Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, kỳ họp thứ 13 – HĐND huyện khoá XVIII đã thành công tốt đẹp.

HDND_TH1

Trong hai ngày 21 và 22 tháng 12, HĐND huyện Thanh Hà đã tiến hành tổ chức kỳ họp thứ 13 – HĐND huyện khóa XVIII, nhằm đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2015 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2016.

Năm 2015 tình hình kinh tế huyện cơ bản ổn định, năng suất lúa (2 vụ) đạt 120 tạ/ha, sản lượng vải quả đạt gần 28 nghìn tấn; văn hóa – xã hội đạt được kết quả khá; các chế độ chính sách được đảm bảo; phong trào xây dựng làng, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa có chuyển biến tích cực. Nhiều dự án đầu tư xây dựng phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã được triển khai và đưa vào sử dụng. Huyện đã có xã Thanh Bính được công nhận là xã NTM (năm 2014), 4 xã đề nghị được công nhận NTM (năm 2015) đó là: Tân An, Thanh Xá, Liên Mạc và Quyết Thắng.

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian cho thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Kỳ họp đã nghe thủ trưởng 8 cơ quan, đơn vị trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị, nhìn chung các ý kiến đã trả lời tập trung, đề cao trách nhiệm quản lý, tham mưu và thực hiện của các cơ quan chức năng. Đặc biệt, kỳ họp đã nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm rõ thêm một số vấn đề liên quan tới nội dung kỳ họp, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND huyện; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và AN – QP năm 2016.

HDND_TH3

Tại kỳ họp, sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, của UBND huyện, Hội đồng nhân dân huyện đã nhất trí thông qua các nghị quyết: Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016; Về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách huyện năm 2016; phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2016, và điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2015; Quyết định chương trình giám sát và chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 của HĐND huyện và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tại kỳ họp này HĐND huyện cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Uỷ viên thường trực HĐND huyện, đối với ông Nguyễn Hải Đông và ông Vũ Hoài Thanh ủy viên UBND huyện do chuyển công tác mới, đồng thời bầu bổ sung ông Phạm Minh Hải – Trưởng Công an huyện chức danh ủy viên ủy UBND huyện.

 

Lê Tuyến