Mỗi ngày sản xuất 2.000 hộp xốp đựng vải quả

Mỗi ngày Công ty TNHH Phúc Cường ở xã Trường Thành (Thanh Hà) sản xuất hơn 2.000 hộp xốp đựng vải quả.

watermarked-Ng__i
Mỗi hộp xốp có thể đựng được 30 kg vải

Từ đầu vụ vải thiều đến nay, Công ty TNHH Phúc Cường ở xã Trường Thành (Thanh Hà) đã sản xuất 20 vạn hộp xốp đựng vải quả, tăng 8 vạn hộp so với năm ngoái. Số hộp trên phục vụ cho thương lái từ các nơi đến thu mua vải. Mỗi hộp này có thể đựng được 30 kg vải, chưa kể khối lượng đá lạnh. Hiện tại mỗi ngày công ty sản xuất hơn 2.000 hộp xốp.

PV