Quản lý tốt 23 vùng trồng vải xuất khẩu

Hải Dương đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp 23 mã vùng trồng vải xuất khẩu đi Mỹ, Úc, Nhật Bản với tổng diện tích 198,7 ha tại huyện Thanh Hà và TP Chí Linh.

Để quản lý các vùng đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND huyện Thanh Hà, TP Chí Linh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Mỹ, Úc, Nhật Bản cho chính quyền địa phương, các cửa hàng kinh doanh phân bón, vật tư trên địa bàn và nông dân trong vùng được cấp mã số để thực hiện.

Các địa phương phân công cán bộ bám sát các vùng trồng, tập huấn, hướng dẫn nông dân vệ sinh đồng ruộng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho vải theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; lưu ý duy trì sản xuất vải theo quy trình VietGAP và áp dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp.

Chi cục Bảo vệ thực vật đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp có vùng trồng và cơ sở đóng gói vải xuất khẩu bảo đảm các quy định của Nhật Bản…

PV (baohaiduong.vn)