Quan tâm khai thác thị trường tiêu thụ vải thiều trong nước

Sáng 5-5, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra sản xuất nông nghiệp và các công trình đê điều, phòng chống lụt bão tại huyện Thanh Hà.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp với
huyện Thanh Hà tăng cường xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường tiêu thụ vải thiều

Sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu huyện Thanh Hà tiếp tục theo dõi sát diễn biến sâu bệnh trên lúa xuân, nhất là bệnh đạo ôn cổ bông; tập trung phương tiện bơm nước tưới dưỡng cho lúa, không để lúa nghẹn đòng do thiếu nước. Huyện cần chuẩn bị tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông, nghiên cứu xây dựng các vùng chuyên canh, đưa những cây chủ lực cho giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Riêng vùng trồng vải, các cơ quan chuyên môn của tỉnh cần chủ động phối hợp với huyện Thanh Hà tăng cường xúc tiến thương mại, không chỉ chú trọng xuất khẩu mà cần quan tâm khai thác thị trường tiêu thụ trong nước; tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp thu mua quả vải cho nông dân. Tại những vùng trồng vải theo tiêu chuẩn VietGAP, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nông dân thực hiện đúng quy trình, hướng tới mở rộng diện tích ra toàn huyện. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm tổng kết chương trình VietGAP để tìm giải pháp nhân rộng trên nhiều loại cây trồng khác của tỉnh. Huyện Thanh Hà phối hợp với nhà thầu thi công đường ô-tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thực hiện các phương án tiêu thoát nước khi có mưa lớn, không để lúa chết do ngập nước.

Đối với sự cố sạt lở bãi đê hữu sông Rạng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu huyện Thanh Hà tăng cường kiểm tra, giám sát, báo cáo thường xuyên diễn biến. Các xã Thanh Lang, Thanh Xuân, Liên Mạc chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư và nhân lực để bảo vệ toàn tuyến đê khi có sự cố. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các tàu khai thác cát lòng sông trái phép, nhất là khu vực gần vị trí đang bị sạt lở… Những đoạn sạt lở nghiêm trọng có thể nghiên cứu cho xử lý khẩn cấp.

Theo UBND huyện Thanh Hà, hiện nay trà vải sớm đang làm cùi đến đẫy cùi và vải thiều đang làm cùi. Các hộ nông dân có diện tích vải được lựa chọn xuất khẩu đi Mỹ đã được tập huấn, hướng dẫn thực hiện quy trình sản xuất, bảo đảm các quy định để xuất khẩu.

LAN ANH