Sản lượng vải sớm của Thanh Cường ước đạt 1200 tấn

Năm nay xã Thanh Cường có 180 ha vải sớm, sản lượng Vải quả ước đạt 1.200 tấn, tăng 200 tấn so với năm ngoái.

Thời điểm này các hộ làm vườn của xã Thanh Cường đang thu hoạch trà vải sớm, chủ yếu là giống vải U gai và U Trứng. Đầu mùa, vải U trứng bán với giá từ 55.000-60.000 đồng/kg; vải u gai hiện bán với giá từ 36.000-40.000 đồng/kg, tương đương so với năm ngoái. Hiện tại việc tiêu thụ Vải diễn ra thuận lợi, lượng vải tiêu thụ chủ yếu được xuất sang thị trường Trung Quốc.

Vai som Thanh Cuong 2018 2
Nông dân phấn khởi được mùa Vải

Năm nay xã Thanh Cường có 180 ha vải sớm, sản lượng Vải quả ước đạt 1.200 tấn, tăng 200 tấn so với năm ngoái. Xã có 23 ha vải sản xuất theo quy trình VietGAP, chủ yếu là giống vải U hồng. Hiện tại diện tích Vải trong vùng VietGAP được theo dõi chặt chẽ nên chất lượng bảo đảm và đẹp hơn vải ngoài vùng, dự kiến khoảng 1 tuần nữa sẽ cho thu hoạch.

Vai som Thanh Cuong 2018 1
Quả to, mẫu mã đẹp và ít sâu bệnh

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm nay vải sớm ít sâu bệnh, sâu cuống hơn so với những năm trước. Để đảm bảo năng suất, chất lượng và thương hiệu vải Thanh Hà, địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền tới người dân, tuân thủ quy trình chăm sóc và thu hái khi quả vải đạt yêu cầu. Dừng phun thuốc BVTV trước khi thu hoạch 14 ngày, đồng thời không thu hái khi quả còn xanh làm ảnh hưởng đến chất lượng quả Vải./.

                                                                             Lương Hà