Sản lượng vải sớm ước đạt 19.000 tấn

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng trà vải sớm năm nay của tỉnh ước đạt 19.000 tấn, tương đương với năm trước.

san-luong-vai-som-uoc-dat-19000
Sản lượng vải sớm năm nay ước đạt 19.000 tấn, tương đương năm trước

Trong đó, huyện Thanh Hà có khoảng 17.000 tấn, còn lại ở các huyện Ninh Giang, Thanh Miện và TP Chí Linh. Vải sớm sẽ cho thu hoạch từ cuối tháng 5, muộn hơn từ 10-15 ngày so với vụ trước.

Toàn tỉnh có khoảng 2.000 ha vải sớm, trồng các giống u trắng, u hồng, tàu lai… Tỉnh xây dựng được 2 vùng vải sớm xuất khẩu với tổng diện tích hơn 20 ha tại xã Thanh Bính (Thanh Hà).

DŨNG CƯỜNG (baohaiduong.vn)