Sản lượng vải thiều ước đạt 15 nghìn tấn

Theo UBND huyện Thanh Hà, sản lượng vải thiều của huyện năm nay ước đạt 15 nghìn tấn, tăng 2.000 tấn so với năm 2013.

Hiện nay, các xã Thanh Xá, Thanh Khê và Thanh Thủy đang tập trung thu hoạch vải thiều, giá bán 13-15 nghìn đồng/kg, tương đương so với vụ trước. Vải thiều đang được các thương lái đến thu mua và mang đi tiêu thụ ở một số thành phố lớn trong nước (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) và xuất sang Trung Quốc. Huyện Thanh Hà đã đẩy mạnh công tác xúc tiến, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thương lái về thu mua vải.  Trên địa bàn huyện hiện có khoảng 10 điểm thu mua vải của người Trung Quốc.

PV